Priser hos Freelance Bogholderiet i/sSom udgangspunkt udføres bogføring og moms, men vi tilknytter også gerne andre opgaver såsom lønadministration, budget, udarbejdelse af skatteregnskaber samt erhvervsmæssig selvangivelse.

Der arbejdes primært udfra en fast timepris.


Priseksempel for den mindre virksomhed:
Bogføring af ca. 300 bilag
Momsregnskab
Kvartalsregnskab
Udarbejdelse af skatteregnskab og erhvervsmæssig del af selvangivelsen
Prisniveau kr. 15.000 + moms pr. år


Priseksempel for den større virksomhed:

Ugentlig besøg, i snit 6 timer pr. uge, i virksomheden,
hvor alle administrative opgaver løses, herunder:
Bogføring af ca. 1.500 bilag pr. år
Momsregnskab
Afstemninger
Fakturering
Opfølgning på debitorer
Betaling af kreditorer
Lønadministration via lønsystem, inklusive afregning af skatter og afgifter
Budgettering og budgetopfølgning
Perioderegnskaber
Driftsanalysering
Klargøring af bogholderi til revision
Ad hoc opgaver af administrativ karakter i alt kr. 100.000 + moms pr. år.

© 2019. Freelance Bogholderiet